www.jukneda.lt

www.jukneda.lt

www.jukneda.lt

Pavojingų atliekų pervežimo ir tvarkymo paslaugos:

 

 • Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas;
 • Aplinkosaugos dokumentų tvarkymas;
 • Europos Sąjungos projektų rengimas.


UAB „JUKNEDA” priima šias PAVOJINGAS ATLIEKAS pervežimui ir tvarkymui:

 • alyvų atliekas;
 • naftos produktais užterštos atliekas;
 • baterijų ir akumuliatorių atliekas;
 • tirpiklių, dažų, lakų, stiklo, emalio, klijų ir hermetikų atliekas;
 • rūgštis, šarmus, oksiduojančias ir kitas cheminių medžiagų bei laboratorijų atliekas;
 • transporto priemonių atliekas;
 • atliekas, kuriose yra PCB;
 • elektrotechnikos ir elektronikos atliekas;
 • atliekas, kuriose yra gyvsidabrio ir kitu sunkiųjų metalų;
 • farmacijos atliekas;
 • atliekas turinčias asbesto;
 • cheminių procesų atliekas;
 • fotografijos pramonės atliekas;
 • pavojingus pelenus ir šlakus;
 • kietąsias ir skystąsias atliekas bei dumblą, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų;
 • pesticidus, halogenintas ir nehalogenintas organines atliekas;
 • naudotas aktyviąsias anglis;
 • atliekas, kuriose yra dervų;
 • liuminescencines lempas.

UAB „JUKNEDA” priima šias NEPAVOJINGAS ATLIEKAS pervežimui ir tvarkymui:

 • naudotas padangas.